Voorwaarden

Algemene voorwaarden .


 

De locatie waar het feest doorgaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de mobiele wagen.

Dit betekent een doorgang van 4 m breedte en een hoogte van 3,40 m

De locatie moet  een vlakke en stabiele bodem hebben.

 

Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden ,dan is de klant die de nodige documenten aanvragen aan de gemeente en aan ons voorleggen,alsook de nodige signalisatie.

 

Er dient steeds een electriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 16 A  230 V .

De gekozen formules kan tot max 14 dagen  voor het feest gewijzigd worden.

Alle kosten inzake electriciteit ,locatie,signalisatie zijn voor de rekening van de klant.

In de opstartkosten van 250 € bevatten: gas,wegwerpverpakking ,vorkjes ...


Bij elke formule blijven wij van  60 personen blijven we 1.5 u ter plaatse

                                                     61personen tot ...  2 u ter plaatse, mits anders afgesproken

+45 €/per uur


Voor afstanden minder dan 10 km rondom Haaltert geen verplaatsingkosten, anders 0.90 € per km.excl.btw. 

 De afstand worden berekend met google maps.


Alle prijzen op de site zijn excl. btw.

Indien u een factuur wenst , zal er 12 % btw gerekend worden zal deze 7 dagen na de festiviteiten worden opgestuurd. Deze dient in de opgelegde termijn van 14 dagen worden te betaald.

 

Wanneer "Food Brothers" niet aanwezig zijn op een feest door gevolg van overmacht,weeromstandigheden,technische problemen,gezondheidsproblemen,...dan kunnen de opdrachtgever(s) geen enkele schadevergoeding eisen.

Alle niet verbruikte producten blijven onze eigendom.

Food brothers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van hun producten.

Schade aan de mobiele wagen aangericht door derden tijdens het

uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.


Voorwaarden ivm betaling.

 

Na het reservering en bevestiging dient er een voorschot te betalen van 250 €  bij deze is de reservering dan ook definitief. Zolang het voorschot niet betaald is kunnen we de gevraagde datum niet garanderen.

Het resterende saldo moet  contant betaald worden voor het festiviteit .

14 dagen voor het effectieve datum ,nemen we wij contact op met de klant voor de definitieve aantal personen te bevestigen.


 

In geval van annulering.

 

Bij annulering van 30 dagen voor de datum van het evenement wordt 50% van het voorschot niet terugbetaald.

 

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen,dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,die de Food brothers als gevolg moeten maken voor de rekening van opdrachtgever.

 

De opdrachtgever(s) waarbij de mobiele wagen wordt opgezet,verklaren zich akkoord met alle voorwaarden die hier beschreven staan.